Privacyverklaring

Met het invoeren van de AVG-wet zijn alle verenigen verplicht om aan leden te verklaren hoe er wordt omgegaan met hun persoonsinformatie. In deze privacy verklaring wordt kort uitgelegd met welke doeleinden de informatie wordt gedeeld.

Privacyverklaring Doppio

In dit bestand staat welke gegevens er worden verzameld, hoe lang deze bewaard blijven en op welke wettelijke grond deze bewaard blijven.

Gegevens verwerking Doppio

Huishoudelijk Reglement

In het huishoudelijk reglement staan onder anderen de rechten en plichten van leden en het verder functioneren van de vereniging.

Huishoudelijk Reglement E.S.T.V. Doppio 2020

Internal regulations E.S.T.V Doppio 2020 

Coronaprotocol

Op basis van de maatregelen en adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM, de TU/e en onze koepelvereniging Scala is er een coronaprotocol opgesteld voor Doppio, waar alle leden zich aan moeten houden zodat repetities veilig kunnen blijven plaatsvinden. Gezien de situatie snel kan veranderen wordt dit document constant bijgehouden.

Coronaprotocol E.S.T.V. Doppio (Revisie 2: 14-10-2020)