Open Cultuurweek // Open Culture Week

English below

Van 11 tot en met 14 september nodigen wij geïnteresseerden uit om bij Doppio langs te komen, zodat je kunt zien hoe het er bij Doppio aan toe gaat. Er is elke avond wel iets te doen, dus genoeg mogelijkheden om even kennis te komen maken! Je hoeft je niet op te geven voor de activiteiten. Je kunt meedoen aan de gratis workshops om de regisseurs van de eerstejaars cursussen te leren kennen. Deze workshops geven ook meteen een goed beeld van de lessen tijdens de cursus. Tijdens de spelletjesavond kun je ook alvast leden van Doppio ontmoeten.

Inschrijfavond

Op donderdag 14 september is de inschrijfavond. Tijdens deze avond kun je het bestuur, de leden en de commissies van Doppio beter leren kennen. Ook zullen alle regisseurs iets vertellen over de producties, zodat je kunt kiezen bij welke productie je wilt gaan. Je kunt je ook inschrijven tijdens deze inschrijfavond. Kun je niet aanwezig zijn tijdens de inschrijfavond, maar wil je je wel inschrijven? Dan kun je meer informatie vinden over de producties op doppio.nl/meedoen. Ook kun je daar onder het kopje ‘Inschrijven’ het inschrijfformulier vinden. Inschrijven kan tot donderdag 14 september 23.59u.

Hier is het programma voor de Open cultuurweek:

(alle activiteiten zijn in het middendeel van de Bunker, J.F. Kennedylaan 3)

Maandag 11 september

19.30 – 21.00 Workshop eerstejaars regisseur Thereza

Dinsdag 12 september

19.30 – 21.00 Workshop director of the first year course Annelies

Woensdag 13 september

19.30 – 21.00 Workshop eerstejaars regisseur Katoo en Monika

21.00 – 00.00 Spelletjesavond

Donderdag 15 september

19.30 Inloop inschrijfavond, we beginnen om 20.00

22.00 Scala borrel (Scala is de koepelvereniging van alle cultuurverenigingen)


From Monday 11 till Thursday 14 September we invite interested people to visit us, so you can get a taste of how things go at Doppio. We have something to do every night, so enough possibilities to get to know us! You don’t have to sign up for the activities. You can participate in the free workshops to get to know the directors of the first year courses. These workshops will give you a look into what you can expect in the first half of the year. During the game night, you can meet the current members of Doppio.

Enrollment evening

The Enrollment evening is on Thursday 14 September. During this evening, you can meet the board, the members and the committees of Doppio. More importantly, all directors will tell you something about their plays, so everyone can choose which production they want to do. Of course, you can enroll this evening as well. If you can’t be present during the Enrollment evening, but you do want to join Doppio, you can find more information about the productions at doppio.nl/meedoen. You can enroll by filling in the form under ‘Enrollment’ at the same page. The deadline for enrolling is Thursday, 14 September at 23.59.

Here is the program for the Open Culture week:

(all activities are in the Bunker, J.F. Kennedylaan 3)

Monday 11 September

19.30 – 21.00 Workshop first year course Thereza (Dutch)

Tuesday 12 September

19.30 – 21.00 Workshop director of the first year course Annelies (English)

Wednesday 13 September

19.30 – 21.00 Workshop first year course Katoo en Monika (Dutch)

21.00 – 00.00 Game night

Thursday 15 September

20.00 Enrollment evening, you can enter at 19.30

22.00 Scala drink (Scala is the umbrella association of all culture associations)